9/11/2012

* Filippo Vassallo * ... my portrait


Filippo Vassallo's beautiful digital portrait of me ♥

thank you very much Filippo ... loving it xx


No comments:

Post a Comment